Susanne Schmidt-Nielsen


Gå til indhold

Tegning, "Fragmenter"

Portfolio

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Klik på tegningen for
detalje, information.

Scroll ned for tekst.

a
Tegning, "Fragmenter"


Fragmenter anes. Spor af noget der var der før. Tidens påvirkning og bortviskning fornemmes.
Det er sådan tegningerne kan ses.

Tegningerne kan også blot ses som håndens arbejde med blyanten hen over papiret. Man kan notere sig hvordan blyanten sætter sine streger på papiret. Hvordan de enkelte streger, til sammen danner figurer. Og måden hvorpå figurerne er placeret på papiret.

Og så alligevel er de skraverede figurer netop fragmenter af noget. Noget der var helt. Noget der var større. Der er zoomet så tæt på, at motivet er opløst og har mistet sin betydning. Mistet sin betydning som historiebærende element. Men ikke mistet sin betydning som abstrakt element.
Det er her min interesse ligger.


Susanne Schmidt-Nielsen 2013


Retur til indhold | Retur til hovedmenu